Duchovní příčiny nemocí a ledviny: víc než jen filtrace - Víte, jak velký význam má zdraví ledvin pro mysl, tělo i ducha?

Ledviny jsou mnohem víc než jen fyzické orgány filtrující krev. Z pohledu východních lékařských systémů a duchovních tradic jsou považovány za sídlo naší životní podstaty, zdroj vitality, odvahy a síly vůle. Když se podíváme na hlubší souvislosti mezi zdravím ledvin a naším celkovým pocitem pohody a naplnění, otevřou se nám fascinující možnosti, jak posílit náš vnitřní zdroj energie a odolnosti.

Duchovní příčiny nemocí

Lidstvo si od nepaměti klade otázku, proč jsou lidé nemocní. Náš pohled na příčiny nemocí se v průběhu času měnil. V minulosti byly nemoci často připisovány působení nadpřirozených sil nebo hněvu bohů. Později, s rozvojem medicíny, se do popředí dostaly fyzické příčiny, jako jsou bakterie, viry, genetika nebo životní styl.

V posledních desetiletích se však stále více pozornosti věnuje také možným duchovním a psychologickým kořenům tělesných onemocnění. Mnoho lidí si uvědomuje, že naše fyzické zdraví úzce souvisí s naším duševním a duchovním stavem.
Vliv emocí, stresu, negativních myšlenkových vzorců nebo nevyřešených duchovních konfliktů na fyzické zdraví naznačuje mnoho výzkumů i praktických zkušeností terapeutů. Poznatky z oblasti psychosomatiky, energetické medicíny a duchovního léčení nám ukazují, že příčiny nemocí jsou často složitější a hlubší, než se na první pohled zdá.

Pokud chceme skutečně pochopit, odkud nemoci pocházejí a jak jim můžeme předcházet, je důležité dívat se na člověka jako na celek. Musíme brát v úvahu nejen fyzickou, ale také mentální, emocionální a duchovní stránku našeho života.

ledviny - onemocnění duchovní, příčiny a léčba

Zdroj fotografií: www.vecteezy.com


Propojení fyzického zdraví a duchovní roviny

Naše fyzické zdraví a duchovní pohoda jsou neoddělitelně spjaty. Stále častěji si uvědomujeme, že k dosažení skutečné harmonie a životní rovnováhy nestačí pečovat o tělo, ale musíme věnovat pozornost také své mysli a duši.

Alternativní přístupy, jako je psychosomatika, etikoterapie nebo celostní medicína, nám ukazují, že mnoho tělesných potíží má kořeny v našem vnitřním prožívání, emocích a duchovním rozpoložení. Když se cítíme vyčerpaní, vystresovaní nebo vnitřně rozrušení, často se to projeví i v našem těle - bolestí, sníženou imunitou, poruchami trávení, zhoršenou funkcí zubů nebo spánku.

Právě integrace poznatků z medicíny, psychologie a duchovních tradic nám dává klíč k hlubšímu pochopení sebe sama. Učí nás naslouchat signálům vlastního těla a hledat příčiny nerovnováhy nejen na fyzické, ale i na duševní a duchovní úrovni.

Duchovní praktiky, jako je meditace, modlitba a jóga, nám pomáhají zklidnit mysl, zpracovat emoce a najít vnitřní klid. Tato vyrovnanost se pak pozitivně odráží na našem fyzickém zdraví. Psychosomatika naproti tomu zkoumá, jak se negativní myšlenkové vzorce a potlačené emoce mohou projevit prostřednictvím fyzických symptomů.

Funkce ledvin z fyzikálního hlediska

Ledviny jsou životně důležité orgány, které hrají klíčovou roli při udržování zdraví a homeostázy našeho těla. Tyto párové orgány velikosti pěsti se nacházejí v zadní části břišní dutiny po obou stranách páteře. Jejich hlavní funkcí je filtrovat krev, odstraňovat z těla odpadní látky a přebytečnou vodu, regulovat krevní tlak a rovnováhu tekutin a minerálů a také produkovat některé důležité hormony.

Filtrace krve a odstraňování toxinů

Jedním z hlavních úkolů ledvin je čistit krev od odpadních produktů metabolismu, jako je močovina, kyselina močová a kreatinin, a také od toxinů a přebytečných solí. Každá ledvina obsahuje přibližně milion mikroskopických filtračních jednotek zvaných nefrony.

Krev se v nich filtruje prostřednictvím sítě kanálků zvaných glomeruly. Zdravé ledviny denně přefiltrují asi 150-180 litrů krve, z níž se vyprodukuje 1-2 litry moči. Moč pak odtéká močovody do močového měchýře, kde se shromažďuje před vyprázdněním z těla.

Schopnost ledvin účinně filtrovat krev a odstraňovat toxiny je nezbytná pro přežití. Při selhání této funkce, například při onemocnění ledvin, se v těle hromadí škodlivé látky, což může vést k vážným zdravotním komplikacím a život ohrožujícím stavům. V takových případech je nezbytná pravidelná dialýza nebo transplantace ledvin.

Regulace krevního tlaku a rovnováhy tekutin a minerálů v těle.

Ledviny hrají také důležitou roli při regulaci krevního tlaku a udržování rovnováhy tekutin, elektrolytů a pH v těle. Toho dosahují několika mechanismy:

Regulace objemu krve: Ledviny regulují množství vody a soli (hlavně sodíku) v těle, čímž přímo ovlivňují objem krve a krevní tlak. Když je krevní tlak příliš nízký, ledviny zadržují více soli a vody. Naopak při vysokém krevním tlaku ledviny vylučují přebytečnou sůl a vodu močí.

Systém renin-angiotenzin-aldosteron (RAAS): ledviny produkují enzym renin, který aktivuje hormonální kaskádu vedoucí k produkci angiotenzinu II a aldosteronu. Tyto hormony zvyšují reabsorpci soli a vody v ledvinách, stahují cévy a stimulují žízeň, což vede ke zvýšení krevního tlaku.

Regulace hladiny minerálů: ledviny udržují správnou rovnováhu důležitých minerálů v krvi, jako je sodík, draslík, vápník a fosfor. Dělají to tak, že podle potřeby upravují jejich reabsorpci nebo vylučování močí. Poruchy této funkce mohou vést k elektrolytové nerovnováze, která narušuje normální fungování svalů, nervů a dalších tkání.

Regulace pH: ledviny se rovněž podílejí na udržování acidobazické rovnováhy v těle vylučováním přebytečných kyselin nebo zásad močí a regenerací bikarbonátových pufrů.

stres a kortizol - projevy

Zdroj fotografií: www.freepik.com

Tvorba hormonů

Kromě výše uvedených funkcí plní ledviny také funkci endokrinních žláz, které produkují několik důležitých hormonů:

Erytropoetin (EPO): tento hormon stimuluje kostní dřeň k větší produkci červených krvinek. Červené krvinky přenášejí kyslík do tkání, takže dostatečná hladina EPO je nezbytná pro prevenci anémie.

Kalcitriol (aktivní forma vitaminu D): ledviny přeměňují neaktivní formu vitaminu D na jeho aktivní formu, kalcitriol. Kalcitriol pomáhá regulovat hladinu vápníku a fosforu v krvi a je potřebný pro zdravé kosti a zuby.

Renin: Jak bylo uvedeno výše, renin je klíčovým enzymem v RAAS, který reguluje krevní tlak a rovnováhu tekutin v těle.

Duchovní význam ledvin

Ledviny jsou z pohledu východní medicíny a duchovních tradic mnohem víc než jen orgány filtrující krev. Jsou považovány za sídlo naší životní energie, vitality a odvahy. Podívejme se blíže na to, jak si udržet zdravé ledviny, a na hlubší význam, který je jim přisuzován.

Ledviny jako sídlo životní energie a vitality

V tradiční čínské medicíně (TČM) jsou ledviny považovány za kořen životní energie neboli základní čchi. Jsou zásobárnou prvotních základů jin, které dostáváme při početí od svých rodičů a které určují naši vrozenou vitalitu a dlouhověkost.

Když je energie ledvin silná, máme dostatek vitality, silné kosti a zuby, husté vlasy a dobrou plodnost. Nedostatek ledvinového ohně (Ming Men Fire) může způsobit:

V tradiční čínské medicíně označuje oheň Ming Men zdroj životní energie (čchi), který se nachází v ledvinách. Pokud je tento oheň slabý, může to vést k různým zdravotním problémům, které se projevují především v dolní části těla.

Podle TČM se podstata ledvin během života mění na čchi, která udržuje všechny tělesné funkce. Ledviny tak ovlivňují vitalitu všech orgánů. Řídí také příjem čchi z dechu a výživy. Silné ledviny nám umožňují efektivně využívat vzduch a potravu k tvorbě energie.

Zdravé ledviny jsou proto nezbytné pro zachování mladistvé vitality a pevného zdraví až do vysokého věku. Jejich síla se projevuje vytrvalostí, odolností a schopností rychle se zotavit po zátěži nebo nemoci.

Spojení ledvin se strachem, úzkostí a nejistotou

Na emocionální úrovni jsou ledviny v TČM spojeny se strachem a úzkostí. Když je energie ledvin slabá, snáze podléháme strachu, nejistotě a obavám z budoucnosti. Můžeme být náchylní k paranoie, fobii nebo záchvatům paniky. Trpíme pocity nejistoty, chybí nám pocit bezpečí a uzemnění.

Harmonické ledviny nám naopak dodávají vnitřní sílu, stabilitu a vyrovnanost tváří v tvář životním výzvám. Dávají nám pocit jistoty a sebedůvěry, že zvládneme vše, co nás potká. Díky nim se cítíme pevně spojeni se zemí, zakořeněni ve své existenci.

Posílením energie ledvin překonáme dlouhodobý stres, který je vyčerpává. Ledviny také ovládají nadledvinky, které produkují stresové hormony, jako je adrenalin a kortizol. Při chronickém stresu se tyto žlázy vyčerpávají, což vede k únavě, úzkosti a oslabení imunity.

 

Zajímavost: Víte, jaké jsou příznaky poškozených ledvin?

Ledviny jako zdroj odvahy a síly vůle

Kromě strachu se k ledvinám v TČM váže také téma vůle a odhodlání. Zdravé ledviny nám dodávají vnitřní sílu a odvahu jít za svými sny a překonávat překážky. Jsou zdrojem vytrvalosti a schopnosti dotáhnout věci do konce.

Když máme málo energie v ledvinách, chybí nám motivace a snadno se vzdáváme. Máme problémy s přijímáním rozhodnutí a jejich dodržováním. Sklouzáváme k pasivitě, prokrastinaci, fatalismu.

Silné ledviny nám naopak dávají jasnou vizi a odhodlání jít za svým cílem. Díky nim dokážeme zmobilizovat svou vůli a nenecháme se odradit neúspěchy. Máme dostatek "drajvu" a sebekázně, abychom na své cestě vytrvali.

S harmonickými ledvinami se můžeme pustit do velkých životních projektů s jistotou, že máme sílu je dotáhnout do konce.

Emoce a postoje, které mohou negativně ovlivnit zdraví ledvin

Podle zásad tradiční čínské medicíny a psychosomatiky mohou některé dlouhodobě potlačované nebo příliš intenzivní emoce narušovat tok energie v ledvinových meridiánech a postupně vést k oslabení těchto orgánů. Podívejme se na některé konkrétní emoční vzorce, které jsou spojeny s ledvinovou disharmonií.

pracovní stres a negativní vliv na zdraví

Zdroj fotografií: www.freepik.com

Dlouhodobý stres a strach

Chronický stres je jedním z největších nepřátel našich ledvin. Když jsme vystaveni dlouhodobému stresu, naše tělo je v neustálém stavu pohotovosti, což vyčerpává naše energetické zásoby. Přitom ledviny jsou zodpovědné za ukládání naší základní životní esence a vitality. Pokud jsou neustále vyčerpávány stresem, postupně slábnou.

Strach je emoce, která je v čínské medicíně přímo přisuzována ledvinám. Nejde jen o akutní strach v nebezpečných situacích, ale spíše o chronický, iracionální strach - z budoucnosti, ze selhání, z nedostatku. Takový trvalý strach oslabuje naši životní sílu ukrytou v ledvinách a brání nám riskovat a růst.

Potlačení emocí a kreativity

Ledviny jsou v čínské medicíně také spojovány s tvůrčí energií a schopností vyjádřit svůj autentický potenciál. Pokud svou kreativitu a přirozené touhy dlouhodobě potlačujeme, ať už kvůli strachu nebo tlaku okolí, tato energie stagnuje a obrací se proti nám.

Podobně škodí ledvinám i potlačování jiných emocí. Když nedáváme dostatečný průchod svým pocitům a potřebám, tato zablokovaná energie zatěžuje tělo a mysl. To souvisí i s našimi vztahy. Ledviny jako ústřední centrum naší životní síly jsou tím postupně podkopávány.

Pocity méněcennosti a nízké sebevědomí 

S ledvinami úzce souvisí téma sebeúcty a sebedůvěry. Když trpíme pocity méněcennosti, jako bychom podkopávali svou vnitřní sílu ukotvenou v ledvinách. Nevěříme dostatečně svým schopnostem, síle a hodnotě.

Nízké sebevědomí nám brání jednat odvážně, jít za svými sny, překonávat překážky. Zdá se, že si tím odpíráme přístup k hlubokým zdrojům síly a odolnosti, které v nás dřímají. Pochybnosti o sobě samých tak postupně nahlodávají naši životní podstatu.


Inspirace:
různé studie prokázaly, že zábava a smích mají pozitivní vliv na naše zdraví. 
Tyto emoce můžete podpořit například i tím, že budete
doma s rodinou hrát stolní hry.


Lpění na minulosti a neschopnost zbavit se starých bolestí.

Ledviny jsou také spojeny s naší schopností proplouvat životem, přijímat změny a posouvat se vpřed. Pokud lpíme na minulosti, starých bolestech a křivdách, jako bychom bránili přirozenému toku energie v těle.

Neschopnost odpustit a zbavit se negativních emocí z minulosti zatěžuje naši mysl i tělo. Tato stagnující emocionální zátěž pak dlouhodobě podkopává vitalitu ledvin, které potřebují volný tok energie, aby zůstaly zdravé.

Příznaky onemocnění ledvin na duchovní úrovni

Stejně jako ledviny filtrují nečistoty z našeho těla, zdravé ledviny nám pomáhají udržet si jasnou a čistou mysl, překonávat životní překážky a naplno rozvinout svůj potenciál. Naopak při oslabení ledvin se mohou objevit různé psychospirituální příznaky, které nám naznačují, že je čas věnovat více pozornosti svému vnitřnímu zdraví.

Chronická únava a vyčerpání

Jedním z nejčastějších příznaků oslabené energie ledvin je přetrvávající pocit únavy, vyčerpání a nedostatku vitality. Můžeme mít pocit, že nám chybí "šťáva", radost ze života, tvůrčí jiskra. Jako bychom ztráceli kontakt se svou životní silou a podstatou.

Chronická únava často souvisí s dlouhodobým přetěžováním, ať už fyzickým nebo psychickým. Když žijeme příliš dlouho ve stresu, v neustálém napětí a spěchu bez dostatečné regenerace, vyčerpáváme svou esenci ukrytou v ledvinách.

Apatie a rezignace

S dlouhodobou únavou často přichází pocit apatie, nezájmu o dění kolem nás, ztráta chuti do života. Můžeme sklouznout do letargie, lhostejnosti, rezignace. Věci, které nás dříve těšily a naplňovaly, nás najednou nechávají chladnými.

Za tímto stavem může být hlubší disharmonie ledvin, které jsou podle čínské medicíny zdrojem naší vůle a odhodlání. Když je jejich energie slabá, jako bychom ztráceli vnitřní motivaci, drive. Chybí nám síla vytrvat tváří v tvář výzvám a obtížím.

Mohlo by vás zajímat: Víte, jaký vliv může mít hudba na naše zdraví a psychiku?

unavená apatická žena se zavřenýma očima

Zdroj fotografií: www.shopify.com

Strach z budoucnosti a pocit nejistoty

Dalším příznakem onemocnění ledvin na duchovní úrovni může být prohlubující se strach z budoucnosti, pocity nejistoty, strach z neznámého. Můžeme mít iracionální strach, že nezvládneme to, co nás čeká, že selžeme, že se vše zhroutí. Jako bychom ztráceli oporu a víru v život.

Zdravé ledviny nám dávají pocit zakořenění, stability a jistoty, že zvládneme životní výzvy. Když je jejich energie oslabená, naše mysl začne podléhat pochybnostem, katastrofickým scénářům a ochromujícímu strachu. Ztrácíme kontakt se svým vnitřním zdrojem jistoty a odolnosti.

Neschopnost přijmout životní změny

Ledviny jsou také spojeny s tématem flexibility, schopnosti přizpůsobit se změnám a plynout s životem. Když je jejich energie v nerovnováze, můžeme mít problémy s opuštěním starých vzorců, návyků a vztahů, které nám již neslouží. Jako bychom lpěli na známém a bezpečném, i když cítíme, že nás to brzdí v růstu.

Můžeme se příliš upnout na minulost a odmítat opustit svou komfortní zónu, přijmout nové příležitosti a výzvy. Změna vyvolává odpor a strach namísto nadšení a zvědavosti. Jako bychom ztráceli přirozenou přizpůsobivost a odvahu vydat se do neznáma.

Zdravé ledviny nám dávají sílu měnit se, růst, objevovat nové možnosti a směry. Pomáhají nám důvěřovat proudu života a věřit, že změna je příležitost, nikoli hrozba. S jejich podporou se můžeme pružně přizpůsobovat měnícím se podmínkám a tvořivě čelit novým výzvám.

Tipy, jak podpořit zdraví ledvin na duchovní úrovni

Pokud chceme skutečně podpořit zdraví našich ledvin, nestačí se zaměřit pouze na fyzickou úroveň - zdravou stravu, pitný režim nebo bylinné přípravky. Velmi důležitá je také práce s naším vnitřním světem - s našimi emocemi, myšlenkami, postoji a celkovým prožíváním. Právě psychospirituální stav má velký vliv na energii a vitalitu ledvin.
Tady je několik tipů, jak podpořit jejich zdraví na duchovní úrovni:

Práce se strachem a úzkostí - meditace, dechová cvičení, afirmace

Strach a úzkost patří mezi emoce, které energeticky velmi zatěžují ledviny. Dechová cvičení, meditace zaměřené na uvolnění a zklidnění mysli nebo používání pozitivních afirmací mohou pomoci harmonizovat ledviny a uvolnit nahromaděné napětí a stres. "V mém životě jde všechno dobře, z každé mé zkušenosti plyne jen to dobré, je bezpečné růst."

 

Tip: Podívejte se, jak se naučit meditovat.

Rozvoj sebedůvěry a sebelásky

Zdravé ledviny jsou také spojeny s přiměřeným sebevědomím a schopností přijmout a mít se rád. Podpora sebelásky a sebepřijetí je tedy důležitou součástí jejich léčení. Kromě psychoterapie mohou být v tomto ohledu velmi nápomocní domácí mazlíčci. Jejich láska a přijetí nás učí mít rádi sami sebe a cítit se ceněni a milováni.

Podpora kreativity a sebevyjádření

Kreativita, hravost a schopnost autenticky se vyjadřovat jsou projevem zdravé energie ledvin. Když si dopřejeme čas a prostor k tvůrčím činnostem, které nás baví, posilujeme své ledviny. Ať už je to malování, zpěv, tanec, psaní - cokoli, kde se můžeme svobodně a spontánně vyjádřit.

Budování odolnosti vůči stresu

Ledviny jsou velmi citlivé na dlouhodobý stres a přetížení. Proto je důležité pracovat na posílení naší celkové odolnosti a schopnosti zvládat stres. Pomoci mohou techniky, jako je mindfulness, relaxační cvičení, pobyt v přírodě, dostatek odpočinku a spánku. Také budování podpůrné sociální sítě a schopnost požádat o pomoc posiluje naši psychickou odolnost.

Odpuštění sobě i druhým a schopnost odpoutat se od minulosti.

Ledviny velmi trpí, pokud lpíme na starých křivdách, pocitech, neodpuštěných bolestech. Cvičení v odpuštění - sobě i druhým - a schopnost pustit z hlavy to, co už není důležité, je pro jejich vitalitu velmi prospěšné. Osvobodit se od emocionální zátěže minulosti znamená uvolnit velké množství stagnující energie.

Havajská léčebná technika Ho'oponopono: Cesta k vnitřní harmonii a uzdravení vztahů

Ho'oponopono je starobylá havajská léčebná metoda, která nám pomáhá dosáhnout vnitřního klidu a harmonie ve vztazích na třech úrovních: se sebou samými, s lidmi, s nimiž se stýkáme, a se světem jako celkem.

Název Ho'oponopono znamená v překladu "napravit" nebo "dát do pořádku" a odkazuje na proces očisty a uzdravení.

Základem této techniky jsou čtyři jednoduché, ale hluboké věty:

"Miluji tě."

"Promiňte."

"Prosím, odpusť mi" a

"Děkuji."

Tato slova se opakují s upřímným záměrem a citem a zaměřují se na konkrétní situace nebo vztahy, které potřebují uzdravení.

řeč těla - vyjádření vděčnosti

Zdroj fotografií: www.freepik.com

Prvním krokem je přiznat si odpovědnost za své myšlenky, slova a činy. Omluvíme se za jakoukoli vědomou či nevědomou újmu, kterou jsme způsobili sobě nebo druhým. Zároveň s pokorou a pochopením odpouštíme těm, kteří nám jakkoli ublížili.

Odpuštění sobě samému je aktem smíření a lásky k životu. Když si dokážeme odpustit, zbavíme se okovů minulosti a otevřeme se novým možnostem. Vděčnost je posledním, ale neméně důležitým prvkem Ho'oponopono. Děkujeme za možnost uzdravit se, najít ztracenou rovnováhu a být naplněni láskou.

Pravidelné praktikování této techniky nám pomáhá pěstovat soucit, porozumění a něhu vůči sobě i druhým a budovat zdravé vztahy. Postupně se zbavujeme negativních emocí, jako je hněv, vina nebo obviňování, a místo toho pěstujeme lásku a vnitřní klid. Ho'oponopono nás učí převzít zodpovědnost za svůj život a uvědomit si, že máme moc uzdravit sebe i své vztahy.

 

Doplňkové metody na podporu zdraví ledvin

Kromě psychospirituální roviny můžeme zdraví a vitalitu ledvin podpořit také různými doplňkovými metodami. Jedná se o přirozené a šetrné způsoby, které ledviny harmonizují, zbavují stresu a dodávají jim potřebné živiny a podněty. Když je vhodně zkombinujeme se zdravým životním stylem a prací na vnitřním naladění, vytvoříme ideální podmínky pro optimální fungování těchto důležitých orgánů.

Strava podporující zdraví ledvin

To, co jíme, má velký vliv na stav našich ledvin. Správná strava je může vyživovat, chránit a posilovat. Především je důležité dbát na to, abychom dostatečně pili a podpořili tak filtrační činnost ledvin.

Doporučuje se také omezit nadměrnou konzumaci soli, která zatěžuje ledviny. Neochlazujme se studenými nápoji, šťávami ze syrového ovoce a zeleniny. Opatrní bychom měli být také při časté konzumaci jídel ze zmrazených potravin.

Podpořme ledviny vývarem z masa, zeleniny nebo obilovin. Připravíme si teplou snídani. Ledvinám prospívá vařená kaše z ovsa, prosa nebo kukuřice.

Bylinky a čaje prospěšné pro ledviny

Mnoho bylin tradičně používaných v medicíně má příznivý vliv na ledviny. Víte, jaké byliny mohou pomoci při léčbě močových cest? Patří mezi ně například přeslička rolní, zlatobýl, pampeliška, brusinka, kočičí dráp. Tyto byliny jemně stimulují funkci ledvin, pomáhají odplavovat toxiny, působí protizánětlivě a dezinfekčně. Lze je užívat ve formě čajů, tinktur nebo kapslí.

Kromě těchto tradičních bylin nabízíme na našem e-shopu Herbatica i další přírodní prostředky, které mohou prospět vašim ledvinám. Zmiňme například lichořeřišnici a Ivan čaj.

Lichořeřišnice (Tropaeolum majus) je v tradičním léčitelství považována za významnou rostlinu s mnoha zdravotními účinky. Pro její pozitivní účinky na močové cesty a vylučování ji mnozí nazývají také "močovým penicilinem". Je tomu tak proto, že obsahuje glukotropeolin, látku, která má významný vliv na působení rostliny při různých infekcích a zánětech. Kromě toho je bohatá na vitamin C, vitaminy skupiny B, minerální látky, jako je fosfor, vápník, draslík, měď, mangan a železo, a také na antioxidanty, antokyany, fenoly, flavonoidy a esenciální mastné kyseliny.

Ivan čaj (vrbovka úzkolistá) je léčivá bylina s dlouhou tradicí používání v lidovém léčitelství, zejména v Rusku. Ivanův čaj je známý svými sedativními účinky a podporuje zdraví trávicího traktu a prostaty u mužů. Obsahuje 70 stopových prvků včetně železa, hořčíku, draslíku, sodíku a mědi, dále 18 aminokyselin a velké množství vitaminu C. Tyto složky mohou být prospěšné pro ledviny, protože pomáhají při detoxikaci organismu a podporují tvorbu nových krvinek.

Ivan čaj Herbatica sypaný

Zdroj fotografií: vlastní archiv

Přestože nám příroda nabízí účinná řešení i při problémech s ledvinami, je vhodné zdravotní problémy konzultovat s lékařem, probrat s ním zdravotní stav a možné kombinace jednotlivých přípravků.

Tepelná terapie - ledviny a ledvinové pásy

Součástí přírodní léčby onemocnění ledvin jsou tzv. ledvinové pásy. Tyto pásy poskytují přirozené teplo, které může pomoci uvolnit napětí v oblasti zad a ledvin a podpořit krevní oběh. Díky svým izolačním vlastnostem a schopnosti absorbovat vlhkost poskytují pásy z ovčího rouna stálou a příjemnou teplotu, což může být prospěšné při léčbě revmatických a kloubních potíží. Ovčí vlna je navíc známá svými samočisticími schopnostmi a prodyšností. Je také ideálním materiálem pro dlouhodobé nošení.

Akupresurní body a masáž na podporu ledvin

Východní lékařské systémy nabízejí také fyzikální metody na podporu ledvin. V tradiční čínské medicíně se ke stimulaci ledvinového meridiánu používá akupresura - masáž určitých bodů na těle.

Klíčové body pro ledviny se nacházejí na chodidlech, v jamce pod kotníkem na vnitřní straně, ale také na břiše, zádech nebo uchu. Jejich jemná masáž prstem nebo masážním nástrojem aktivuje tok energie ledvinami. Blahodárný účinek má také celková masáž zad a bederní oblasti.

newsletter

Jak pracovat s barvami při léčení

Inna Segal ve své knize "Co vám říká vaše tělo" představuje zajímavou metodu léčení pomocí barev. Tato technika je jednoduchá, lze ji použít kdekoli a kdykoli a obvykle přináší okamžité výsledky. Barvy jsou vlastně vibrace, které můžeme vnímat dlaněmi. Každá barva má na naše tělo specifický účinek.

Postup:

 • Třete dlaně o sebe, dokud neucítíte mravenčení ve všech prstech.
 • Dlaně držte před sebou, mírně od sebe. Měli byste v nich cítit mírný třes.
 • Představte si, že mezi dlaněmi držíte kouli barevné energie (např. zelené). Pokud máte potíže s vizualizací, jednoduše se soustřeďte na zvolenou barvu. V dlaních byste měli cítit teplo.
 • Přiložte dlaně k oslabené nebo vyčerpané části těla a "vdechujte" do ní barevnou energii, jako byste se ji snažili touto částí těla vypít.
 • Měli byste pocítit příliv nové energie. Dovolte mu, aby se rozšířil do celého těla a odstranil bolest a napětí.

Tato metoda nabízí jednoduchý a účinný způsob, jak využít léčivou sílu barev ke zmírnění různých potíží a posílení organismu. Podle autorky je vhodné při problémech s ledvinami pracovat s oranžovou, stříbrnou a zelenou barvou.

Pravidelným cvičením si můžeme osvojit schopnost lépe vnímat vibrace barev a cíleně je využívat k vlastnímu léčení a harmonizaci. Je také dobré znát psychologii barev a vědět, jak na nás mohou působit různé barevné kombinace v domácnosti.

Cvičení pro naladění se na své tělo by Inna Segal

 1. Najděte si pohodlné místo, kde si můžete sednout nebo lehnout.
 2. Začněte odpočítávat od 30, zhluboka dýchejte a postupně uvolňujte mysl i tělo.
 3. Zaměřte se na oblast těla, kde cítíte blok nebo bolest. Několikrát do této oblasti vdechněte zelenou a jemně na ni položte dlaně.
 4. Položte svému tělu otázku: "Chceš mi něco sdělit?" Toto poselství se může objevit v podobě myšlenek, slov, obrazů, nápadů, pocitů, vzpomínek atd.
 5. Zhluboka se nadechněte a nechte tato sdělení vyplout na povrch. Žádnou z nich nesuďte, nechte je plynout.
 6. Řekněte nahlas: "Vyzývám svou vnitřní léčivou inteligenci, aby mi pomohla uvolnit bolest, bloky nebo ztuhlost z této části mého těla." Vnímejte a prociťujte, jak tato zablokovaná energie opouští vaše tělo.
 7. Zhluboka a pomalu dýchejte, jemně zakloňte hlavu a prohněte dolní část páteře. Při výdechu zakloňte hlavu a srovnejte záda. Tento pohyb provádějte uvolněně a pomalu.
 8. Vyzkoušejte si léčení barvami.
 9. Řekněte nahlas: "Vyzývám svou vnitřní léčivou inteligenci, aby naplnila tuto oblast mého těla léčivou energií. Ať se aktivují všechny imunitní systémy mého těla a mé tělo se vrátí do stavu dokonalé rovnováhy a zdraví."
 10. Dýchejte rovnoměrně asi minutu, aby se energie nahromadila. Představte si, jak teplé zlatavé světlo proudí celým vaším tělem a obnovuje ho.
 11. Jakmile pocítíte zlepšení, pomalu vraťte mysl do normálního stavu a otevřete oči s vědomím, že jste právě aktivovali svou léčivou inteligenci.

sebereflexe a meditace v přírodě

Zdroj fotografií: www.shopify.com

Závěr

V tomto článku jsme zkoumali fascinující souvislost mezi zdravím našich ledvin a naší psychickou a duchovní pohodou. Ukázali jsme si, že ledviny nejsou jen fyzickým orgánem s filtrační funkcí, ale mají mnohem hlubší význam z hlediska východních lékařských systémů a duchovních tradic. Jsou považovány za sídlo naší životní podstaty, zdroj vitality, odvahy a síly vůle.

Zdraví ledvin se tedy odráží nejen v našem fyzickém stavu, ale také v našem duševním a duchovním rozpoložení. Dlouhodobý stres, strach, potlačované emoce, nízké sebevědomí nebo neschopnost odpustit a přijmout změnu jsou faktory, které podle zásad celostní medicíny oslabují energii našich ledvin a činí nás náchylnějšími k nemocem.

Na druhou stranu, pokud se o své ledviny vědomě staráme na všech úrovních, znamená to větší vitalitu, odolnost, duševní rovnováhu a schopnost naplno využít svůj potenciál. Klíčem je kombinace zdravého životního stylu, podpůrných postupů, jako je vhodná strava, bylinné přípravky nebo masáže, a především vnitřní práce - pěstování pozitivních emocí, sebedůvěry, kreativity a schopnosti zvládat stres.

Tento článek jsme připravili ve spolupráci se společností Poctivé SEO.

Autor článku: Mgr. Radka Žiaková, Content Specialist z PoctiveSEO na zdravotnická a odborná témata, majitelka e-shopu Zdravoradka.sk.
Naučte sa využiť SEO vo svoj prospech.
Copyediting: Gabriela Volfová

O autorovi:

Jsem studentkou magisterského studia sociálních studií se zájmem o zdravý životní styl. Své znalosti a praktické zkušenosti čerpám nejen z akademického prostředí, ale také z neustálého učení a objevování nových věcí. Jako registrovaná zdravotní sestra a majitelka webových stránek o zdraví se snažím s láskou a odborností šířit osvětu o zdravé výživě a životním stylu. Zároveň objevuji nové cesty v oblasti duševního zdraví a pohody.
Mám blízko nejen k lidem, ale také ke zvířatům a přírodě, což odráží můj holistický přístup k životu. Mé články nabízejí bohatou mozaiku nejnovějších vědeckých poznatků protkanou osobními zkušenostmi. Poskytují čtenářům cenné informace a inspirují k pozitivním změnám pro lepší zdraví a celkovou pohodu.

 

Zdroje:

https://spajanie.sk/techniky/techniky-etikoterapie/havajska-technika-hooponopono/

https://www.citimsatudobre.sk/vnutorne-priciny-chorob/

https://celostnezdravie.sk/liecba-chorob/

https://medicor.wbl.sk/Etikoterapia---priciny-chorb.html

https://www.cestazelvy.cz/clanky-pet-prvku-ledviny.html

Inna Segal: Čo vám hovorí vaše telo; Eastone books; 2011 ISBN:978-80-8109-173-5

/* JH CSS */ /* JH CSS */