Být zdravý... Je to umění? Je to v genech? Nebo je to v našich rukou? Kdo to řídí?

"Ach, zase ta migréna... Nikdy se jí nezbavím... trápila mou matku, babičku a zdědila ji po mně i moje dcera..."
Kolikrát jste ve svém okolí slyšeli takové a podobné výroky?
A možná se sami domníváte, že to tak prostě je, že všechny nemoci po předcích jsou vám souzeny a vy s tím bohužel nemůžete nic dělat. "Poddat se osudu" je ta jednodušší cesta, ale je to opravdu ta správná cesta?

Existuje jiná možnost? Jak velkou roli v tom všem hrají naše geny? Kdo je ten/to, kdo to řídí? Jsou to naše geny, nebo právě naopak - můžeme své geny ovládat? Co máme ve svých rukou?

V našem dnešním článku se společně pokusíme najít odpovědi na tyto a další podobné otázky, které nám pomohou lépe porozumět našim genům, a to v kontextu lidského zdraví a nemocí. Pronikneme do tajů nového vědního oboru zvaného epigenetika a vysvětlíme si jeho principy, hlavní přínosy i výzvy v oblasti medicíny, výživy a prevence nemocí. Představíme vám revoluční doplňky stravy 21. století pod značkou Epigemic®, které jsou vyrobeny v souladu s nejnovějšími poznatky v tomto oboru a navíc jsou podloženy vědeckým výzkumem.
Jsme přesvědčeni, že následující informace změní váš dosavadní pohled na nemoci a vaše zdraví. Vydejte se s námi na cestu za poznáním a zjistěte, jak můžeme všichni ovlivnit své zdraví a prevenci nemocí změnou životního stylu a výběrem doplňků stravy. Čtěte dále a dozvíte se více o tom, jak může Epigemic® ovlivnit váš život.

 

epigenetika - co to je?

Co je epigenetika?

 

Porozumět našim genům je jako číst knihu, která může odhalit tajemství naší minulosti, přítomnosti i budoucnosti. Ale co kdybychom vám řekli, že existuje způsob, jak tuto knihu přepsat?
Ač to zní neuvěřitelně, právě epigenetika jako nový vědní obor nám ukazuje, že naše geny nejsou pevně dané, ale dynamické a přizpůsobivé.
Mohou se měnit v závislosti na různých vnějších faktorech a našem životním stylu, včetně stresu, myšlenek, emocí, stravy, léků, spánku, prostředí, světla atd.
Zkoumání vlivu těchto faktorů na naše geny je podstatou epigenetiky.

Samotný význam slova epigenetika pochází ze spojení dvou slov: epi + genetika. Řecká předpona epi- (řecky ἐπι-) znamená "nad, mimo, kolem". Laicky řečeno to můžeme jednoduše interpretovat tak, že existuje něco, co je nad úrovní genů neboli tradičního mechanismu dědičnosti a co může ovlivnit samotné geny.

 

 

Termín "epigenetika" zavedl ve 40. letech 20. století biolog Conrad Waddington, který chtěl pochopit, jak se buňky mění během svého vývoje. 
Od té doby se definice epigenetiky vyvíjela a i dnes stále skrývá mnoho neprobádaných oblastí, které vybízejí k dalšímu zkoumání.

Jak geny ovlivňují naše zdraví?

Naše geny jsou základní jednotkou dědičnosti, která určuje naše fyzické a biochemické vlastnosti. Geny jsou uloženy v naší DNA, která je přítomna v každé buňce našeho těla. DNA každého člověka vytváří základ pro vývoj jeho fyzických a psychických vlastností.

Geny obsahují informace, které řídí syntézu proteinů, jež jsou zodpovědné za různé funkce a procesy v těle. Geny se předávají z rodičů na potomky a ovlivňují naši genetickou výbavu, která nás činí jedinečnými.

epigenetika-a-DNA

Zdroj foto: www.freepik.com


Geny však nejsou jediným faktorem, který ovlivňuje naše zdraví. Některé geny mohou být spojeny s vyšším rizikem určitých onemocnění, jako je rakovina, cukrovka, srdeční choroby, Alzheimerova choroba a další. Tyto geny se nazývají rizikové nebo predispoziční geny. Jejich přítomnost však neznamená, že se nemoc určitě vyvine, ale pouze to, že existuje větší pravděpodobnost, že se vyvine. Na vznik onemocnění mají vliv i další faktory, jako je životní prostředí, životní styl, věk, pohlaví, imunitní systém atd.

Jaký je rozdíl mezi genetikou a epigenetikou?

Kromě toho existuje také rozdíl mezi genetikou a epigenetikou.
Genetika se zabývá studiem genů a jejich dědičnosti, zatímco epigenetika se zabývá studiem změn v aktivitě genů, které nejsou způsobeny změnou DNA.

Epigenetické změny jsou jako spínače, které zapínají a vypínají geny. Ovlivňují, které geny se v našem těle aktivují a které ne. Tyto změny nejsou trvalé a v průběhu života se mění vlivem různých faktorů prostředí, jako jsou: strava, stres, chemické látky, léky, drogy, kouření, infekce, teplota a další.
 


  Harbatica logo Zajímavost:

 Podle slov "otce epigenetiky", slavného amerického vědce, profesora a vývojového biologa Dr. Bruce Liptona, je za naše nemoci skutečně zodpovědných pouze 5 % všech genů. Zbylých 95 % je ovlivněno vnějšími faktory. Toto zjištění je zcela převratné a pomáhá nám uvědomit si, že největší moc nad svým zdravím a životem máme sami v sobě. Ta je ukryta v naší víře a vlastním přesvědčení.
 Je to také odpověď na jednu z otázek, které jsme si položili na začátku článku. Důležité je nepodléhat osudu, vnější moci, ale věřit, že si každý z nás může pomoci sám. A to můžeme udělat
tím, že si budeme pečlivě vybírat, jak a čím budeme živit své tělo a svou mysl.
 


 

Vliv prostředí a životního stylu na naše geny.


Jak jsme již zmínili, naše geny nejsou neměnné a mohou být ovlivněny různými vnějšími faktory, které mění jejich epigenetický stav. Tyto faktory mohou mít pozitivní nebo negativní vliv na naše zdraví, podle toho, jaké geny a jakým způsobem ovlivňují. Příklady takových faktorů jsou např:

 • Strava: Strava je jedním z nejdůležitějších faktorů, které ovlivňují naše geny a zdraví. Některé potraviny mohou obsahovat látky, které jsou donory metylu, jako je kyselina listová, vitamin B12, cholin a betain. Tyto látky mohou přispívat k metylaci DNA a bílkovin, což může mít protizánětlivé, protirakovinné a neuroprotektivní účinky. Naopak některé potraviny mohou obsahovat látky, které jsou inhibitory ( = zpomalovači ) metylace, jako je alkohol, nikotin, kofein, cukr a tuky. Tyto látky mohou způsobit hypometylaci DNA a proteinů, což může mít prozánětlivé, protinádorové a neurodegenerativní účinky. Kromě toho může strava ovlivňovat také hladiny hormonů, antioxidantů, vitaminů, minerálů a dalších látek, které mohou modulovat genovou expresi a funkci.

 • Fyzická aktivita: dalším důležitým faktorem, který ovlivňuje naše geny a zdraví, je fyzická aktivita. Cvičení může zvýšit hladinu endorfinů, serotoninu, dopaminu a dalších neurotransmiterů, které ovlivňují naši náladu, paměť, učení a chování. Cvičení může také zvýšit hladinu růstového hormonu, testosteronu, estrogenu a dalších hormonů, které ovlivňují náš růst, vývoj, reprodukci a stárnutí.
  Cvičení může také zvýšit hladinu oxidu dusnatého, který ovlivňuje naše cévní funkce, krevní tlak a imunitu. Cvičení může také ovlivnit epigenetické změny, které mohou zlepšit naše metabolické, kardiovaskulární, svalové, kostní a nervové funkce.

 • Stres: Stres je jedním z klíčových faktorů, které ovlivňují naše zdraví a aktivitu genů. Stres může být akutní nebo chronický, fyzický nebo psychický, pozitivní nebo negativní. Stres může ovlivnit hladinu kortizolu, adrenalinu, noradrenalinu a dalších hormonů, které ovlivňují naši fyziologickou a psychologickou reakci na stresové podněty. Stres může také ovlivnit epigenetické změny, které mohou mít vliv na naši imunitu, záněty, paměť, učení, chování a náchylnost k nemocem.
 • Chemické látky: v našem životním prostředí jsou často přítomny chemické látky. Nacházejí se v potravinách, vodě, vzduchu, kosmetice, lécích a dalších produktech, které denně používáme. Některé chemické látky mohou být toxické, karcinogenní až mutagenní a mohou dokonce poškodit naši DNA, buňky, orgány, hormony nebo reprodukci. Některé chemické látky mohou také ovlivnit epigenetické změny, které mohou mít vliv na naši imunitu, stárnutí, paměť atd. Příkladem takových chemických látek jsou bisfenol A, ftaláty, parabeny, pesticidy, těžké kovy atd.
 • Spánek - Spánek má zásadní vliv na naše geny a epigenetické změny. Během spánku se aktivují geny důležité pro regeneraci buněk, opravu DNA a posílení imunitního systému. Naopak geny související se stresem a záněty jsou během spánku umlčovány. Nedostatek spánku může tyto procesy narušit a vést k epigenetickým změnám, které zvyšují riziko onemocnění, jako je rakovina, srdeční choroby a cukrovka. Kvalitní a dostatečný spánek je proto důležitý pro zachování zdravého fungování našich genů a celého těla.

 

co ovlivňuje naše geny - infografika 
Zdroj foto: vlastní archiv

Jaký vliv má epigenetika na naše zdraví a co je důležité zohlednit při výběru doplňků stravy?

Epigenetika nám umožňuje lépe porozumět tomu, jak se naše geny přizpůsobují našim podmínkám a jak to ovlivňuje naše zdraví. Epigenetika nám také pomáhá identifikovat rizikové faktory a biomarkery, které jsou spojeny s různými nemocemi, jako je rakovina, cukrovka, obezita, roztroušená skleróza, Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba a další.

Epigenetika nám také nabízí možnost ovlivnit naše geny pomocí různých látek, které mohou změnit jejich epigenetický stav, a tím i jejich funkci. Některé z těchto látek jsou přirozeně přítomné v naší stravě, jako jsou vitaminy, minerály, antioxidanty, polyfenoly a další. Některé z těchto látek se vyrábějí synteticky, například epigenetické léky, které se používají při lékařských postupech k léčbě některých specifických onemocnění, jako je rakovina, autoimunitní onemocnění a další.

Tyto látky mohou mít pozitivní nebo negativní vliv na naše zdraví. Záleží na tom, jak a kdy je používáme a jaké jsou naše individuální predispozice a reakce. I proto je důležité brát při výběru doplňků stravy v úvahu epigenetiku.
Doplňky stravy mohou významně ovlivnit naši genetickou informaci, a tím i naše zdraví.

 

Podle čeho vybírat doplňky stravy?


V dnešním světě, kde strava bohužel v mnoha případech nedokáže pokrýt základní potřebu vitamínů a živin, často saháme po doplňcích stravy.

Při jejich výběru bychom však neměli hledět pouze na cenu, ale zvážit řadu faktorů, jako např:

- původ
- obsah
účinných látek
 - formu, vstřebatelnost a účinnost
- složení a obsah přídatných látek
- dávkování a případné kontraindikace.

V neposlední řadě je důležitá také kvalita a bezpečnost - měli bychom dávat přednost doplňkům stravy od osvědčených a renomovaných výrobců, kteří jsou schváleni příslušnými úřady a jsou certifikováni. Takové produkty jsou vyráběny v souladu s přísnými normami a podléhají důkladné kontrole kvality. Můžete si tak být jisti, že obsahují deklarované látky v bezpečných a účinných dávkách.
Všechna tato přísná kritéria splňují produkty Epigemic®, které patří mezi přední značky v oblasti epigenetiky. Kompletní sortiment vám přinášíme na našem e-shopu Herbatica. V následujících řádcích si můžete přečíst několik zajímavostí o značce a některých jejích doplňcích stravy s překvapivými účinky na lidské zdraví.


Epigemic: Revoluční doplňky stravy pro 21. století


Přestože je epigenetika považována za poměrně nový vědní obor a neustále probíhá nový výzkum, byla na základě dosud získaných poznatků založena značka Epigemic®, která se zaměřuje na vývoj a výrobu inteligentních doplňků stravy založených na epigenetických principech.

Věří, že každý člověk je jedinečný a má svůj vlastní epigenetický profil, který se v průběhu života mění. Proto nabízí produkty, které jsou přizpůsobeny individuálním potřebám a cílům zákazníků.

 

Revoluční epigenetické doplňky výživy EpigemicZdroj foto: vlastní archiv

Produkty Epigemic® jsou navrženy tak, aby využívaly plný potenciál našeho těla. Obsahují vysoce kvalitní bylinné výtažky a živiny, které se v různých kulturách používají od nepaměti, stejně jako rostlinné či živočišné látky, které věda objevila teprve nedávno. Tyto látky mají specifický účinek na psychickou i fyzickou odolnost organismu. Bylinky pocházejí především ze svých domovských oblastí, kde mají nejvyšší koncentraci prospěšných látek. Výroba probíhá v moderních továrnách za použití nejmodernějších technologií. Díky tomu si výrobky Epigemic® zachovávají maximální účinnost a jsou šetrné k lidskému organismu, čímž se liší od běžně dostupných komerčních doplňků stravy.

Epigemic® proto těží především ze síly přírodních složek, které mají epigenetický vliv. Jinými slovy, mohou ovlivňovat činnost genů souvisejících s různými aspekty našeho zdraví.
Například extrakt z červené rýže ( na našem e-shopu ho najdete pod názvem Cholesfit ) obsahuje monakolin K, který aktivuje gen zodpovědný za enzym regulující hladinu cholesterolu v krvi. Podobně extrakt z granátového jablka obsahuje kyselinu ellagovou, která potlačuje geny podporující záněty a rakovinotvorné procesy.

Sortiment výrobků Epigemic® je skutečně velmi rozsáhlý a zahrnuje produkty zaměřené na podporu různých oblastí zdraví, jako je imunita, srdce a cévy, trávení, kosti a klouby, mozek a paměť, nálada a spánek, hmotnost a metabolismus, zrak a pokožka. Mezi nepřehlédnutelné novinky v naší nabídce patří:

 • Epigemic® L-tryptofan: Tato esenciální aminokyselina je prekurzorem serotoninu, neurotransmiteru, který ovlivňuje náladu a spánek. Kapsle přispívají ke zlepšení nálady, snížení stresu a podpoře klidného a kvalitního spánku.

 • Benevis LK Epigemic®: jedinečný bylinný extrakt z rostlin s příznivými účinky na zrak. Stabilizuje tvorbu kolagenu v oku a podporuje normální funkci cévního systému a stav krevních kapilár.

 • Boswellia Serrata Epigemic®: tato rostlina s léčivými účinky se používá na podporu zdraví kloubů a pohybového aparátu. Kapsle obsahují vysoce koncentrovaný extrakt s protizánětlivými a analgetickými účinky, čímž zmírňují bolesti a otoky kloubů a zlepšují jejich pohyblivost.

 • EGCG - extrakt ze zeleného čaje Epigemic®: EGCG je polyfenol obsažený v zeleném čaji s významnými antioxidačními a protizánětlivými účinky. Kapsle s vysokou koncentrací EGCG posilují imunitu, chrání buňky před oxidativním stresem a podporují zdraví kardiovaskulárního systému.
 • Artyčoka Epigemic®: Podporuje srdce, játra a trávení. Prémiový extrakt z listů artyčoku je bohatý na prospěšné polyfenoly, organické kyseliny a další unikátní látky s pozitivními účinky na organismus.

 • Ostropestřec BIO extrakt Epigemic® : Poskytuje vynikající přírodní podporu a ochranu jater a trávení. Extrakt z této rostliny v BIO kvalitě má vysoký obsah účinné látky silymarin, která se aktivně podílí na regeneraci a obnově jaterních buněk.

newsletter  

 

Shrnutí na závěr:
Epigenetika
je nový vědní obor, který má nyní opravdu velký potenciál pro zlepšení našeho zdraví. Pochopením epigenetiky se můžeme naučit, jak ovlivňovat naše geny, abychom předcházeli nemocem a žili zdravější a plnohodnotnější život.

Podle některých vědců může epigenetika v konečném důsledku hrát při vzniku nemocí dokonce větší roli než genetika.
Svědčí o tom i skutečnost, že na její výzkum byly dosud vyčleněny značné finanční prostředky - v roce 2008 Národní zdravotní ústav oznámil, že na výzkum epigenetiky vyčlení v příštích pěti letech 190 milionů dolarů. Věříme, že nové poznatky pomohou vysvětlit mechanismy stárnutí, vývoje člověka a vzniku rakoviny, srdečních, duševních a dalších onemocnění.

Pokud vás téma epigenetiky zaujalo a chcete se dozvědět více o tom, jak můžete ovlivnit své geny a zlepšit své zdraví, navštivte náš internetový obchod, kde najdete výrobky značky Epigemic založené na principech epigenetiky.
Pokud se chcete dozvědět více o tom, jak produkty Epigemic vzájemně spolupracují, podívejte se na tuto přehlednou tabulku, která vám pomůže vybrat ten správný produkt pro váš konkrétní zdravotní problém nebo příznaky.

 

Pokud se chcete uzdravit, mějte na paměti, že:

Cesta k jinakosti je cestou ke zdraví.

 Bruce H. Lipton, PhD

 

Zdroje:
Epigenetics and health | NHMRC:  https://www.nhmrc.gov.au/about-us/resources/epigenetics-and-health
Epigenetics – Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Epigenetics
Epigenetics | Psychology Today: https://www.psychologytoday.com/us/basics/epigenetics
Fotky: www.freepik.com/vlastní archiv

https://youtu.be/MDCJk79APYg?si=b9DUuVtxpCsmjRZ4
https://www.brucelipton.com/

 

Článek si pro vás připravila 

 

foto Gabi Herbatica

Gabriela Volfová

Člen týmu Herbatica, který přináší přírodní produkty na trh od roku 2015.

Milovnice přírody a vědomého života, která věří, že zázraky se dějí... každý den.
Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií nebo vědeckých prací.

Kontakt: gabriela@herbatica.sk


ikona herbatica FB
ikona herbatica IGikona herbatica YT


Nenašli jste, co jste hledali? Nebo si potřebujete doplnit další informace?
Těch tu máme hodně - zkuste do vyhledávacího okna zadat slovo jako například. „ migréna, hemeroidy, bradavice, ekzém, bolesti páteře“ nebo nakoukněte do našeho BLOGU.
 

Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost :)

/* JH CSS */ /* JH CSS */